icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

Tisková zpráva Banner Engineering

Vydavatel: Vítáme vaši odezvu. Použijte prosím tento formulář, pokud plánujete publikování.

V případě zveřejnění odešlete prosím výstřižek nebo kopii vydání.
Viz adresy a poznámku na konci tiskové zprávy. Děkujeme!

A B C

D E F

.

Popisky a odkaz na fotografie s vysokým rozlišením jsou na konci zprávy.
Klepněte na obrázek pro stažení snímku s vysokým rozlišením.
Zkopírujte a vložte text uvedený níže.
.
Text je na stránkách www.icmGlobalNews.com k dispozici i v dalších jazycích.

MultiHop DATA RADIO UMOŽŇUJE BEZDRÁTOVÉ SPOJENÍ UZLŮ MODBUS AŽ V 50 LOKALITÁCH
Nové opakovače DX80DR společnosti Banner Engineering mohou být propojeny pro přenos dat až do vzdálenosti 20 km

Nové opakovače pro bezdrátový přenos dat (MultiHop Data Radio) společnosti Banner Engineering prodlužují dosah bezdrátových systémů SureCross opakovaným vysíláním v 3 km „skocích“ až na celkovou vzdálenost 20 km a dále. Lze umístit více opakovačů tak aby signál mohl dosáhnout přes kopce a další překážky, které by blokovaly jeden bezdrátový skok.

Aplikace pro MultiHop Data Radio zahrnují:

 • Zavlažování
 • Automatické parkování
 • Uhlí
 • Výroba elektřiny
 • Ropa a plyn
 • Manipulace s obilninami
 • Zpracování kovů
 • Úprava vody a čištění odpadních vod
 • Monitorování zařízení
 • Automatizace továren
 • Chemická výroba
 • Cement
 • Těžba nerostných surovin
 • Manipulace s materiálem

MultiHop Data Radio může být použito pro přímé propojení široké řady přístrojů v terénu, včetně PLC, HMI, DCS, vysílačů a senzorů hladin, tlaku a teploty. Široce používaný komunikační protokol Modbus tak může být použit v mnoha dalších aplikacích, kde je drátové propojení nepraktické vzhledem k vzdálenosti či přístupnosti. Existuje také možnost propojení s digitálním, analogovými nebo teplotními signály použitím dalších bezdrátových produktů společnosti Banner.

Rozsáhlá bezdrátová síť, kterou tyto nové opakovače umožňují, zajistí dříve nedostupné informace uživatelům v mnoha průmyslových odvětvích. Při zavlažování může být měřena vlhkost půdy, ovládány zónové ventily a měřena velikost průtoku. V aplikacích parkovacích automatů lze monitorovat tisíce parkovacích míst po celém městě. Běžnější aplikace zahrnují úroveň hladiny v nádržích, monitorování tlaku, průtoku a teploty v řadě různých oblastí.

Pomocí MultiHop Data Radio mohou být klastry kombinovány a propojeny do systému s 2 400 bezdrátovými body, který pokrývá více než 100 čtverečních kilometrů. Pro ještě větší systémy mohou vedle sebe společně existovat vícenásobné bezdrátové sítě aniž by se ve stejné oblasti fyzicky rušily. Opakovače jsou konfigurovány pro rychlé a snadné spojení všech vzdálených a centrálních řídicích prvků v síti. Mohou být napájeny 10-30 VDC, bateriemi nebo solární energií, což umožňuje umístění bezdrátových opakovačů i tam, kde není síťové napájení.

Společnost Banner Engineering je čelným výrobcem bezdrátových řídicích systémů a systémů pro sběr dat. Banner může poskytnout bezdrátové spojení od jednoduchých systémů z místa A do místa B až po systémy pokrývající stovky čtverečních kilometrů a tisíce míst. Společnost poskytuje místní podporu aplikacím po celém světě.

Popisky fotografií:
Klepněte na obrázek pro stažení snímku s vysokým rozlišením.

A. DX80DR MultiHop data radio společnosti Banner Engineering umožňuje bezdrátové prodloužení jakékoli sítě Modbus.
B. Řada monitorovacích stanic je bezdrátově připojena k centrálnímu řídicímu bodu čistírny odpadních vod.
C. MultiHop data radio společnosti Banner dálkově monitoruje teplotu a vlhkost půdy.
D. Teploty průmyslových procesů jsou vysílány do centrálního PLC nebo HMI.
E. Systémy bezdrátového přenosu dat jsou navrženy pro obtížně kabelově propojitelné situace jako třeba monitorování emisí komínů.
F. Informace o rotaci hřídele větrné turbíny jsou přenášeny z věží na kontrolní místa až do vzdálenosti 20 km.

Poznámka pro vydavatele: Potvrďte prosím, pokud plánujete vydat tuto zprávu prostřednictvím odpovědního formuláře výše nebo pomocí e-mailu. V případě zveřejnění nám prosím zašlete výstřižek nebo vydání: e-mailem na plishman@icmglobalnews.com nebo papírové výtisky poštou na adresu: International Communications & Marketing, PO Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA. Děkujeme!

Pro obchodní dotazy o výrobku kontaktujte:
Evropské korporační zastoupení

Banner Engineering Belgium BVBA
K rukám: Peter Mertens
Tel: + 32 (0) 2 456 07 80 Fax : + 32 (0) 2 456 07 89
mail@bannereurope.com www.bannereurope.com

Česká republika:
Turck s.r.o.
Tel. +42-0-495 518 766
Fax: +42-0-495 518 767
Email: turck-cz@turck.com
www.turck.com