icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

ข่าวแจกสำหรับ Aerotech
แท่นการจัดตำแหน่งระดับนาโนพิโซเพื่อการปฏิบัติงานเชิงเรขาคณิต
สำหรับการใช้ในห้องปฏิบัติการและเชิงอุตสาหกรรม 
 
แท่น QNP-L ใหม่ของ New Aerotech มีให้ในขอบเขตการเคลื่อนที่จาก100 µm ถึง 600 µm

การใช้รวมทั้ง :

 • อุตสาหกรรมและ ห้องปฏิบัติการทางวิชาการ
 • มาตรวิทยาระดับนาโน
 • การใช้กล้องจุลทรรศน์
 • สารกึ่งตัวนำ
 • ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • ทดสอบและตรวจสอบ   
 • ออปติก
 • โฟโตนิกส์
 • หน่วยเก็บรักษาข้อมูล
 • กลศาสตร์ที่แม่นยำ
 • โลหะ
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์

แท่นการจัดตำแหน่งนาโนชุดพิโซซึ่งเสนอการดำเนินการในระดับนาโนมิเตอร์ย่อยในชุดกระทัดรัดที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งได้รับการแนะนำโดย Aerotech (www.aerotech.com) ผลิตภัณฑ์ QNP-L ใหม่เสนอขอบเขตการเคลื่อนที่ จาก 100 µm ถึง 600 µm ระบบนำทางที่มีส่วนโค้งที่ไม่เสียดแทรก ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำเพื่อให้แน่ใจในอายุการใช้งานระยะยาว   

แท่นเชิงเศรษฐกิจและกระทัดรัดนี้ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้เกือบทุกห้องปฏิบัติการและการอุตสาหกรรมซึ่งกำหนดการเคลื่อนที่ภายในแนวตรงที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังให้การดำเนิน งานเชิงเรขาคณิต (ความผิดพลาดด้านความเที่ยงตรงและเชิงมุม) ขณะที่เสนอในขนาดเล็กกระทัดโดยรวม     

แท่นเหล่านี้เสนอทั้งการปรับข้อมูลและไม่ปรับข้อมูลแบบอัตโนมัติ รูปแบบของวงจรปิดออกแบบมาเพื่อให้มีความสามารถในการตรวจจับซึ่งแก้ปัญหาในการจัดตำแหน่งนาโนมิเตอร์ขนาดเล็กและมีความเที่ยงตรงแม่นยำสูงในการจัดตำแหน่ง อุปกรณ์ส่งสัญญาณนี้วัดข้อมูลโดยตรงของการเคลื่อนที่การจัดตำแหน่ง อันนี้ช่วยให้สามารถตรวจวัดในแนวตรงและการจัดตำแหน่งได้ซ้ำเมื่อเทียบกับการให้ข้อมูลกลับทางเทคนิคเชิงมาตรวิทยา เช่น การให้ข้อมูลกลับของอุปกรณ์วัดวัตถุในแนวตรง      

รูปแบบการส่งข้อมูลเข้าระบบโดยไม่ส่งข้อมูลกลับ ให้ทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้ซึ่งให้การจัดตำแหน่งที่แน่นอนและไม่กำหนดให้ต้องทำการวัดซ้ำ นอกจากนี้ยังมีระบบการเตรียญสุญญากาศบริการให้  

ผลิตภัณฑ์ชุด QNP รวมทั้งแท่น XY และ Z ซึ่งติดตั้งแท่นปรับเคลื่อนที่ได้ 

Aerotech เป็นผู้นำโลกด้านซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์การจัดตำแหน่งและควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน เพื่อใช้งานที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ให้การแก้ปัญหาด้านการควบคุมการ เคลื่อนที่สูงตลอดการใช้งาน

คำบรรยายภาพ:
ข่าว คลิกบนภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพคมชัด
แท่น QNP-L piezo เสนอการดำเนินการจัดตั้งระดับนาโนมิเตอร์ย่อยในชุดกระทัดรัดที่มีความแข็งแรงสูง 


หมายเหตุถึงบรรณาธิการ : ถ้าท่านมีแผนตีพิมพ์แถลงข่าวนี้ กรุณายืนยันโดยใช้ แบบฟอร์มความเห็นตอบกลับ  ที่ด้านบน หรือโดยทางอีเมล  ถ้าท่านตีพิมพ์ กรุณาตัดข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์ส่งไปให้เรา โดยทางอีเมล ที่ plishman@icmglobalnews.com หรือ ข้อความที่ตีพิมพ์ ไปทางไปรษณีย์ ไปที่ : International Communications & Marketing, P.O. Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA.  ขอบคุณ!

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ติดต่อ :
THAILAND
PMC Technology Co.
Phone: (662) 667 4501
Fax: (604) 667 4506
bangkok.sales@pmsupplies.com
www.aerotech.com