icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

ข่าวแจกสำหรับ Aerotech
เครื่องสแกนเนอร์ GALVO ที่มีความแม่นยำสูงและเสถียรภาพความร้อน
สำหรับกระบวนการแสงเลเซอร์ที่มีความเที่ยงตรง  

ผลิตภัณฑ์ Nmark AGV-HPO ใหม่จาก Aerotech เสนอการแก้ปัญหาแก่ผู้นำทางอุตสาหกรรม

Aerotech (www.aerotech.com) ได้เสนอเครื่องสแกนเนอร์ galvo ที่ให้ความแม่นยำสูงและเสถียรภาพความร้อนแบบเปิดเฟรมสำหรับแอพพลิเคชั่นการขึ้นรูปด้วยแสงเลเซอร์และภาพพิมพ์อย่างกว้างขวาง บริษัทรายงานว่า เครื่องสแกนเนอร์ Nmark AGV-HPO ใหม่ที่ได้รับหมายเลขหลักเดียว ความถูกต้องของระดับไมครอนของสนามภาพ ซึ่งให้มติความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมจำนวน >24 บิต เมื่อใช้กับตัวควบคุม Nmark CLS ของ Aerotech

การใช้รวมทั้ง :

  • การประมวลผลเลเซอร์
  • การผลิตอิเล็กทรอนิกส์
  • แบบพิมพ์แผงวงจรไฟฟ้า
  •  แก้ว
  • พลาสติก
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์
  • การประมวลผลโลหะ
  • ออปติก, โฟโตนิกส์
  • ห้องปฏิบัติการ

ตัวแปรสัญญาณตำแหน่ง AGV-HPO มีความร้อนต่ำที่ได้จากการเบี่ยงเบน อันนี้ทำให้การจัดวางลักษณะของระดับไมครอนมีความแม่นยำในที่ที่ซับซ้อน แอพพลิเคชั่นการขึ้นของแสงเลเซอร์มีความหนาแน่นสูง ซึ่งการทำให้สำเร็จต้องใช้เวลานาน ไม่เหมือนกับแอพพลิเคชั่นที่มีปริมาณงานสูงจะรักษาคุณภาพส่วนต่อส่วนที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องทำการวัดใหม่ระหว่างอะไหล่  

เส้นผ่าศูนย์กลางของการนำเข้าที่หลากหลายของเครื่องสแกนเนอร์และการเคลือบแก้วสนับสนุนความยาวของคลื่นแสงเลเซอร์ที่หลากหลาย การออกแบบที่เปิดกรอบช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายและทำให้การนำส่งแสงเลเซอร์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เครื่องสแกนเนอร์ AGV-HPO มีบริการที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านขวาและด้านซ้ายสำหรับ “ภาพสะท้อน” ที่เครื่องสร้างขึ้นหรือการติดตั้งเครื่องสแกนเนอร์กับรอยแยกของลำแสงเลเซอร์เดี่ยวต่อแหล่งสแกนเนอร์ทั้งสอง 

Aerotech เป็นผู้นำโลกด้านซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์การจัดตำแหน่งและควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน เพื่อใช้งานที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ให้การแก้ปัญหาด้านการควบคุมการ เคลื่อนที่สูงตลอดการใช้งาน

คำบรรยายภาพ :
ข่าว คลิกบนภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพคมชัด  
ก. เครื่องสแกนเนอร์ Nmark AGV_HPO galvo จาก Aerotech ให้ความแม่นยำสูงและเสถียรภาพความร้อนสำหรับการใช้เครื่องเลเซอร์   

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ : ถ้าท่านมีแผนตีพิมพ์แถลงข่าวนี้ กรุณายืนยันโดยใช้ แบบฟอร์มความเห็นตอบกลับ ที่ด้านบน หรือโดยทางอีเมล  ถ้าท่านตีพิมพ์ กรุณาตัดข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์ส่งไปให้เรา โดยทางอีเมล ที่ plishman@icmglobalnews.com หรือ ข้อความที่ตีพิมพ์ ไปทางไปรษณีย์ ไปที่ : International Communications & Marketing, P.O. Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA.ขอบคุณ!

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ติดต่อ :
THAILAND
PMC Technology Co.
Phone: (662) 667 4501
Fax: (604) 667 4506
bangkok.sales@pmsupplies.com
www.aerotech.com