icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

แถลงข่าวสำหรับ  Taylor Hobson,
หน่วยงานของ AMETEK, Inc.A. B. C.

เครื่องมือวัดความเรียบผิว รูปทรงคอนทัวร์ ความละเอียดสูง เที่ยงตรงแม่นยำ   
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเครื่องตรวจสอบการวัดพื้นผิวของ TAYLOR HOBSON

Surtronic Duo และ Intra Touch ตัวเลือกใหม่สำหรับลูกค้าที่ต้องการความคุ้มค่า

AMETEK Taylor Hobson เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ครอบคลุม ตรวจสอบทางด้านเครื่องวัดพื้นผิวรุ่นใหม่ สองตัวดังนี้:

 • Surtronic Duo เป็นเครื่องตรวจสอบความเรียบพื้นผิวแบบพกพา เหมาะสำหรับตรวจสอบงานในพื้นที่จำกัด ใช้งานง่าย พร้อมค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล และ
 • Intra Touch เป็นระบบเครื่องวัดความเรียบผิว รูปทรงคอนทัวร์ ให้ความละเอียดสูง สำหรับตรวจสอบงานที่มีความหลากหลาย

แอปลิเคชั่น :

 • การควบคุมกระบวนการผลิต  
 • ยานยนต์
 • การต่อเรือ
 • ท่อสำหรับส่งน้ำมันดิบ
 • เหล็กแผ่นเคลือบ
 • อากาศยาน
 • กังหัน
 • ลูกกลิ้งพิมพ์
 • กระเบื้องปูพื้น
 • กระจก 
 • การเชื่อม
 • การควบคุมคุณภาพ

Surtronic Duo  เซนเซอร์หัววัดให้การวัดที่เที่ยงตรงแม่นยำ การเคลื่อนที่ของหัววัดแบบพิโซ-อิเล็กตริกซึ่งเปลี่ยนการเคลื่อนไหวทางกลเข้าสู่สัญญาณไฟฟ้า เป็นข้อมูลดิจิทัลและส่งไปยังไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับการคำนวณหาพารามิเตอร์ของพื้นผิว     

เพียงปุ่มเดียวสามารถดำเนินงานได้ครบทั้งผลการวัดรวมทั้งลักษณะกราฟที่ให้รายละเอียดที่จอแสดงจอภาพ สามารถทำงานได้รวมกันในตัวหรือแยกกันสำหรับแอพพลิเคชั่นที่เข้าถึงยาก ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ช่วยในการสื่อสารแบบไร้สายได้ เหมาะสมสำหรับการตรวจวัดค่าผิวก่อนการส่งและระหว่างกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตและการตรวจสอบการการสึกหรอระหว่างการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

Intra Touch เหมาะสำหรับตรวจสอบผิวที่มีความสำคัญ สามารถวัดผิวงานที่ต้องการการตรวจสอบความเรียบผิว ความเป็นคลื่น รูปทรง คอนทัวร์ การวิเคราะห์อื่นๆ การตั้งค่าเครื่องมือเพื่อตรวจสอบผิวได้โดยเขียนคำสั่งโปรแกรม ใช้งานง่าย และให้ผู้ใช้มั่นใจในการทำงานในงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล   

ระยะเกจเรนจ์ 1 มิลลิเมตร ที่ความละเอียด 16 นาโนเมตร สำหรับวัดความเรียบผิวและลักษณะทั่วไป โดยที่สามารถเปลี่ยนเกจเพื่อวัดงานรูปทรง คอนทัวร์ ที่มีระยะหัววัด 28 มิลลิเมตร ระยะการลากผิวขนาด 50 มิลลิเมตร ที่ความละเอียด 0.5 ไมโครเมตร ผิวที่ต้องการตรวจสอบขนาดเล็กและลักษณะพิเศษที่วัดได้มีประสิทธิผลกว่าที่เคยเป็นมา สามารถเพิ่มคอลัมน์แบบแมนวลเพื่อให้งานที่ต้องการมีความแม่นยำสูงแบบตั้งโต๊ะ รองรับงานขนาดใหญ่หรือมีส่วนสูง  

ครอบคลุมการใช้อย่างกว้างขวาง
ด้วยความสามารถที่ได้รับการยอมรับที่ผ่านมา ต่อเนื่องจากชุด Surtronic สู่ Intra Touch และเครื่องมือวัดที่ให้ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง AMETEK Taylor Hobson เสนอความสามารถแก่ผู้ใช้เพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดการวัดบนพื้นผิวที่เหมาะกับงบประมาณ นอกเหนือจากรุ่น Duo และ Intra ใหม่แล้ว ผลิตภัณฑ์ของชุดเหล่านี้ยังประกอบด้วย   

 • Surtronic R-Series เครื่องวัดความกลมและตรวจสอบรูปทรงสำหรับส่วนต่าง ๆ ของแบริ่ง   
 • Surtronic S-100 เครื่องตรวจสอบความเรียบผิวแบบพกพา พร้อมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB สำหรับต่อเข้ากับโปรแกรมวิเคราะห์ผิว

ซอฟต์แวร์ Talyprofile สำหรับวิเคราะห์ความเรียบผิวและรูปทรงคอนทัวร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ของเครื่องมือวัดพื้นผิวของ Taylor Hobson ที่ได้รับการยอมรับที่ผ่านมา

Taylor Hobson เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องมือวัดละเอียด แม่นยำสูง สำหรับตลาดต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  รวมทั้งทรรศนศาสตร์ สารกึ่งตัวนำ การวิจัยการผลิตและนาโนเทคโนโลยี  เป็นหน่วยงานหนึ่งของ AMETEK, Inc. ซึ่งเป็นผู้นำโลกในการผลิตเครื่องมืออิเล็กทรอนิกและอุปกรณ์ผสมโลหะที่เกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งมียอดจำหน่ายมากกว่าปีละ 4.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คำบรรยายภาพ :
ข่าว คลิกบนภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพคมชัด
ก. Surtronic Duo เป็นเครื่องตรวจสอบความเรียบผิวแบบพกพา ทำงานได้ในรูปแบบในตัวเดียวหรือแยกกันด้วยการเชื่อมต่อไร้สาย
ข. Intra Touch เครื่องมือการวัดความเรียบผิวจาก AMETEK Taylor Hobson ให้การวัดที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำสูง พร้อมให้ความทนทานของเครื่อง
ค. Surtronic Series รุ่นต่างๆ ของ R-Series (ด้านซ้าย)เครื่องตรวจสอบความกลมสำหรับส่วนต่าง ๆ ของแบริ่ง S-100 (ด้านขวา) ซึ่งเป็นเครื่องตรวจสอบความเรียบผิวพกพาพร้อมการเชื่อมต่อ USB เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการทำงาน

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ : ถ้าท่านมีแผนตีพิมพ์แถลงข่าวนี้ กรุณายืนยันโดยใช้ แบบฟอร์มความเห็นตอบกลับ  ที่ด้านบน หรือโดยทางอีเมล  ถ้าท่านตีพิมพ์ กรุณาตัดข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์ส่งไปให้เรา โดยทางอีเมล ที่ plishman@icmglobalnews.com หรือ ข้อความที่ตีพิมพ์ ไปทางไปรษณีย์ ไปที่ : International Communications & Marketing, P.O. Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA. ขอบคุณ!

ฝ่ายขาย โปรดติดต่อ :

Thailand
Ausawin Pankhow
O'Connor's  (Thailand) Co Ltd
ausawin@oconnors.co.th
Tel: +662 993 6249 EXT 120