icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

แถลงข่าวสำหรับ AMETEK CreaformA. B. C. D.

ซอฟต์แวร์การตรวจสอบ 3-D ใหม่สำหรับการวัดการสัมผัส
ด้วยการหยั่งรู้และการควบคุมคุณภาพในการสัมผัส

VXinspect จาก Creaform ให้การรองรับ first article inspection (วิธีการตามกฎเกณฑ์)

AMETEK Creaform (www.creaform3D.com) ได้แนะนำ VXinspect ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์การตรวจสอบการหยั่งรู้ 3-D ซึ่งรวมเครื่องมือการตรวจสอบวัสดุสำหรับ first article inspection (วิธีการตามกฎเกณฑ์ หรือ FAI) และการควบคุมคุณภาพ

และการควบคุมคุณภาพ  
การใช้รวมทั้ง :

 • การผลิต
 • การควบคุมคุณภาพ
 • ยานยนต์
 • อากาศยาน
 • การต่อเรือ
 • เครื่องใช้
 • การป้องกัน
 • รัฐบาล
 • โรงหล่อ
 • โรงกลึง
 • เครื่องกำเนิดพลังงาน
 • รถบ้าน
 • โลหะ
 • พลาสติก
 • ยาง

VXinspect ให้การหาปริพันธ์แบบง่าย ๆ เพื่อการวัดด้วยสัมผัส (การวัดด้วยโพรบ) และการวัดแบบไม่สัมผัส (การสแกน) ในแอพพลิเคชั่นการผลิตที่หลากหลาย ซอฟต์แวร์การตรวจสอบเชิงมิติได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ในกลุ่มอุปกรณ์การวัดแบบพกพาของ HandyPROBE, MetraSCAN 3D และ HandySCAN 3D ของบริษัท

ลักษณะสำคัญของซอฟต์แวร์ในการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดกำหนดให้จัดลำดับการจัดตั้งการวัดให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลาย การอินเทอร์เฟสในการหยั่งรู้ช่วยให้มั่นใจในกระแสงานการตรวจสอบโดยไม่ลดคุณภาพในการตรวจสอบหรือข้อกำหนดด้านมิติและความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric Dimensioning and Tolerancing หรือ GD&T) 

VXinspect ช่วยให้การตรวจสอบส่วนของ CAD ในการปรับก่อนการผลิตและการอนุมัติส่วนการผลิตเพื่อมิติเกณฑ์การควบคุมให้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นการผสมผสานใน VXelements, โปรแกรมแอพพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ 3D ของ Creaform

สถานีงานและจุดยืนความทนทานใหม่
 นอกจากนี้ Creaform ยังได้แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่สองผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและให้ความเชื่อถือได้ในการแก้ปัญหาการตรวจสอบมิติบนพื้นที่ของโรงงาน

 • Shop-Floor Workstation (สถานีงานของโรงงาน) ใช้สำหรับการทำงานและหน่วยเก็บที่มั่นคงซึ่งช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้นในระบบการสแกน 3D, การวัดด้วยโพรบและระบบการวัดด้วยภาพถ่าย  
 • C-Track Shop-Floor Stand (จุด C-Track ของโรงงาน) ช่วยให้การเคลื่อนที่ของกล้องเซนเซอร์คู่ของ C-Track รอบ ๆ ชิ้นส่วนได้รับการตรวจสอบ 

Creaform ได้พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อบริการการแก้ปัญหาการวัดและการวิศวกรรมแบบ 3-D ขนาดพกพาขึ้น   AMETEK Ultra Precision Technologies เป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท AMETEK, Inc. ซึ่งเป็นผู้นำโลกในการผลิตเครื่องมืออิเล็กทรอนิกและอุปกรณ์ผสมโลหะที่เกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งมียอดจำหน่ายมากกว่าปีละ 4.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คำบรรยายภาพ :
ข่าว คลิกบนภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพคมชัด
ก. สถานีงานของโรงงาน (Shop-FloorWorkstation) และจุด C-Track ของโรงงาน (C-Track Shop-Floor Stand) ใหม่ของ Creaform ให้การเข้าถึงและารเคลื่อนที่ได้ง่ายมีประสิทธิภาพเพื่อการแก้ปัญหาการตรวจสอบ 3D แบบพกพา รวมทั้ง HandyPROBE, MetraSCAN 3D และ HandySCAN 3D
ข. วิธีการตามขั้นตอนและการคำนวณอย่างเชี่ยวชาญของ VXinspect เสนอวิธีการเข้าถึงเพื่อใช้หลักการและการปฏิบัติของ GD&T ในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ
ค. การบริหารจัดการที่ง่ายและตามขั้นตอนการหยั่งรู้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรมการตรวจสอบขึ้นซึ่งควบคุมมิติที่สำคัญในระยะการผลิต  
ง. การผสมผสานการวัดของ VXinspect ทั้งการวัดโพรบแบบสัมผัสครั้งเดียว (ซ้าย) และการไม่สัมผัส (ขวา) เข้าในอินเทอร์เฟสของซอฟต์แวร์การหยั่งรู้เป็นไปอย่างราบรื่น 

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ : ถ้าท่านมีแผนตีพิมพ์แถลงข่าวนี้ กรุณายืนยันโดยใช้ แบบฟอร์มความเห็นตอบกลับ  ที่ด้านบน หรือโดยทางอีเมล  ถ้าท่านตีพิมพ์ กรุณาตัดข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์ส่งไปให้เรา โดยทางอีเมล ที่ plishman@icmglobalnews.com หรือ ข้อความที่ตีพิมพ์ ไปทางไปรษณีย์ ไปที่ : International Communications & Marketing, P.O. Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA.  ขอบคุณ!

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ :

ประเทศอื่น ในเอเชียแปซิฟิก :
Patrice Parent ผู้จัดการประจำภูมิภาค 
โทรศัพท์ :+1 418.833.4446 x 337
patrice.parent@ametek.com