icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

แถลงข่าวสำหรับ Banner EngineeringA. B. C. D.E.

เอ้าท์พุตแบบแอนะล็อกและเครื่องตรวจจับวัตถุใสรุ่นใหม่ 
เครื่องตรวจสอบระยะห่างด้วยแสงเลเซอร์ช่วยขยายสมรรถภาพของ BANNER ENGINEERING
 
สมรรถภาพของอุปกรณ์ชุด Q4X ที่เพิ่มขึ้นให้การรองรับแอพพลิเคชั่นในการควบคุมคุณภาพเพิ่มขึ้น

Banner Engineering (www.BannerEngineering.com) สมรรถภาพของเครื่องตรวจจับระยะห่างด้วยแสงเลเซอร์ชุด Q4X ของบริษัทช่วยให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่นแบบใหม่ได้หลากหลาย อุปกรณ์ชุดต่าง ๆ เหล่านี้รวมถึงรุ่นแอนะล็อกเพื่อวัดระยะห่างและรุ่นที่แยกต่างหากพร้อมสมรรถภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่อตรวจจับวัตถุใสและการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน     

แอปลิเคชั่น:

 • ยานยนต์
 • ยางรถยนต์/ยาง
 • การควบคุมดูแลวัตถุ
 • การบรรจุภัณฑ์
 • การควบคุมคุณภาพ
 • การวางระบบอัตโนมัติ
 • ไม้แปรรูป/ไม้ซุง
 • การทำเครื่องใช้โลหะ
 • เภสัชภัณฑ์
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • พลาสติก
 • การพิมพ์
 • วิทยาการหุ่นยนต์
 • ผลิตภัณฑ์อาหาร
 • อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องใช

เครื่องตรวจวัดความสูงและระดับบรรจุแบบแอนะล็อก Q4X รุ่นใหม่ พร้อมสมรรถภาพการเปลี่ยนแปลงระยะห่างที่ต่ำกว่ามิลลิเมตร รุ่นที่ต่างกันทำให้สมรรถภาพสมบูรณ์หรือขาดสมรรถภาพ   อันนี้ทำให้เครื่องตรวจวัดรองรับแอพพลิเคชั่นได้หลากหลาย รวมทั้งการอินเทอร์เฟสของแอนะล็อกต่อ PLC โดยลดการตั้งโปรแกรม การทำ Master-slave ให้ในจังหวะเดียวกันเป็นการหลีกเลี่ยงการแทรกสัญญาณข้ามวงจรในกรณีที่จำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจวัดมากกว่าหนึ่งเครื่อง รวมทั้งการใช้เครื่องตรวจจับในการต้านเพื่อการตรวจจับที่มีความหนา 

แอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมสำหรับแอนะล็อก Q4X รวมทั้งการตรวจสอบความผิดพลาด การจัดตำแหน่งอะไหล่ เส้นผ่าศูนย์กลางแบบกลม การควบคุมวงจรปิดและการทวนสอบเชิงมิติ

ได้มีการเพิ่มโหมดการสอนใหม่ขึ้นกับเครื่องตรวจจับแสงเลเซอร์ Q4X เดิมโดยแยกจากกัน  อันนี้จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการตรวจจับวัตถุใสโดยไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นสะท้อนแสงด้านหลัง นอกจากนี้ เครื่องตรวจจับยังสามารถกำหนดไม่เพียงแต่วัตถุที่อยู่ในระยะหว่างที่ถูกต้องเท่านั้นแต่ยังตรวจจับความถูกต้องของวัตถุด้วย โหมดการสอนใหม่นี้ยังรองรับการตรวจจับการรู้จำสีเพื่อควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการบรรจุ สินค้าของผู้บริโภค รถยนต์และอื่น ๆ 

เครื่องตรวจจับ Q4X ทั้งหมดมีบริการในระยะห่างที่แตกต่างกันจนถึงระยะ 300 มม. ตัวเสื้อสแตนเลส 316L จัดอยู่ในอัตรา IP67, IP68 และ IP69K เพื่อความคงทนต่อสถานภาพการดำเนินงานที่รุนแรง 

Banner Engineering เป็นผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์เซนเซอร์แบบมองเห็นด้วยสายตา ด้วยไฟฟ้าและอุลต้าโซนิค ส่วนประกอบของไฟเบอร์ออฟติค ระบบคุ้มกันเครื่องจักร ระบบการตรวจวัดและการตรวจสอบและผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สาย บริษัทมีบริการแอพพลิเคชั่นในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนทั่วโลก บริษัทมีบริการแอพพลิเคชั่นในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนทั่วโลก

คำบรรยายภาพ:
ข่าว คลิกบนภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพคมชัด
ก. ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่พร้อมเอ้าท์พุตแบบแอนะล็อก และสมรรถภาพของโหมดการสอนคู่ในหมวดที่แยกกันเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ชุด Q4X ซึ่งเป็นเครื่องวัดแสงเลเซอร์ระยะห่างของ Banner Engineering
ข. การเฉลี่ยโหมดจุดชนวนช่วยให้การวัดพื้นผิวที่ไม่เรียบเพื่อการเฝ้าสังเกตระดับเติมเต็มมีความถูกต้องแม่นยำขึ้น 
ค. เครื่องตรวจสอบระยะห่างเอ้าท์พุตแบบแอนะล็อก Q4X ตรวจสอบความสูงที่ทับซ้อนกันและสัญญาณต่าง ๆ เมื่อต้องการกล่องเพิ่มขึ้น   
ง. เครื่องตรวจสอบ Q4X ชนิดคู่สามารถใช้ในโหมดตัวควบคุม/สำรองเพื่อหลีกเลี่ยงการแทรกสัญญาณข้ามวงจรเมื่อปฏิบัติงานใกล้กันเพื่อยืนยันความถูกต้องในการจัดวางตำแหน่งแทบ   
จ. โหมดการสอนใหม่เพิ่มการตรวจจับวัตถุใสเพื่อสมรรถภาพของเครื่องตรวจจับแสงเลเซอร์เดิม Q4X ที่แยกต่างหาก

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ : ถ้าท่านมีแผนตีพิมพ์แถลงข่าวนี้ กรุณายืนยันโดยใช้ แบบฟอร์มความเห็นตอบกลับ  ที่ด้านบน หรือโดยทางอีเมล  ถ้าท่านตีพิมพ์ กรุณาตัดข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์ส่งไปให้เรา โดยทางอีเมล ที่ plishman@icmglobalnews.com หรือ ข้อความที่ตีพิมพ์ ไปทางไปรษณีย์ ไปที่ : International Communications & Marketing, P.O. Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA.  ขอบคุณ!

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ :
Thailand:
Banner Engineering Taiwan
Ms. ChiChing Liu
Tel: +886 (0)2 8751 9966
info@bannerengineering.com.tw
www.bannerengineering.com.tw