icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

ข่าวแจกสำหรับ Aerotech
การจัดแนวนาโนทางกลไกของ XY จาก AEROTECH พร้อม
เครื่องนำทางที่ไร้การเสียดแทรกเพื่อแอพพลิชั่นที่เที่ยงตรง

ระยะ QNP-XY ใหม่พร้อมความละเอียดสูง ความเที่ยงตรงและความสามารถในการตรวจสอบซ้ำ
สำหรับการตรวจสอบและการทดสอบความเที่ยงตรงที่สุด 

ผลิตภัณฑ์การจัดแนวนาโนทางกลไกชุด XY สำหรับแอพพลิเคชั่นในการจัดแนวสูงได้รับการเสนอโดย Aerotech (www.aerotech.com) บริษัทรายงานว่า ระยะ QNP-XY ให้ความถี่เรโซแนนท์และความแข็งแรงสูงสุดของการจัดแนว พร้อมขนาดและการเคลื่อนที่ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้  อันนี้ทำให้ผู้ใช้ประสบผลสำเร็จ ในปริมาณงานสูงขึ้นในกระบวนการเดียวกัน 

แอปลิเคชั่น รวมถึง:

 • ทดสอบ และการตรวจสอบ 
 • ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรมและทางวิชาการ 
 • วิทยาศาสตร์แห่งการวัดชั่งและตวงแบบนาโน
 • การใช้กล้องจุลทรรศน์
 • สารกึ่งตัวนำ
 • ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • ทัศนศาสตร์
 • โฟโตนิกส์
 • การเก็บรักษาข้อมูล
 • กลศาสตร์ความเที่ยงตรง
 • โลหะ
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์

ด้วยความละเอียดถึง 0.15 nm. ความเที่ยงถึง 0.007% และความสามารถในการวัดซ้ำ ถึง 2 nm. ระยะเวลาเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการมากที่สุดของแอพพลิเคชั่น จากการปรับแนวกล้องจุลทรรศน์ ข้อกำหนดเหล่านี้ให้ขอบข่ายการเคลื่อนที่จาก 100 µm ถึง 600 µm.

ระยะการกดดันทางกลไกของ QNP ซึ่งนำทางโดยแรงดันเที่ยงตรงที่ไร้การเสียดแทรก ซึ่งให้ประโยชน์ในการใช้การวิเคราะห์ส่วนประกอบตามขอบเขตจำกัดเพื่อการสนองตอบแบบวงจรปิดอย่างรวดเร็ว  ภาชนะบรรจุที่รวมกันของ XY ช่วยลดความสูงที่วางซ้อนกันและการเคลื่อนย้ายในปริมาณมาก ซึ่งให้ผลในการปฏิบัติงานในไฟฟ้าสถิตที่ดีกว่าและจลนวิสัยแบบเส้นศูนย์กลางจำนวนมาก

ขณะที่ตัวควบคุมและอุปกรณ์ชุด-Q แบบคู่ของ Aerotech แสดงให้เห็นถึงความละเอียดในการจัดแนวของนาโนมิเตอร์ย่อยและเสถียรภาพของแนวที่จัดวางอยู่และแบนวิดช์ในการจัดแนวอยู่ในระดับสูง      อุปกรณ์เหล่านี้มีแบบทั้งตอบรับและไม่ตอบรับความสามารถในการตรวจจับและในขอบข่ายกว้างในการเลือกซอฟต์แวร์

Aerotech เป็นบริษัทผู้นำโลกด้านซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์การจัดแนวและควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ สถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน เพื่อใช้งานที่ต้องการความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ให้การแก้ปัญหาด้านการควบคุมการ เคลื่อนที่สูงตลอดการใช้งาน

คำบรรยายภาพ :
ข่าว คลิกบนภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพคมชัด
ระยะการจัดแนวนาโนทางกลไกของ XY ให้ความถี่เรโซแนนซ์และความแข็งแรงเพื่อปริมาณงานสูงตามความต้องการของแอพพลิเคชั่น  

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ : ถ้าท่านมีแผนตีพิมพ์แถลงข่าวนี้ กรุณายืนยันโดยใช้ แบบฟอร์มความเห็นตอบกลับ  ที่ด้านบน หรือโดยทางอีเมล  ถ้าท่านตีพิมพ์ กรุณาตัดข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์ส่งไปให้เรา โดยทางอีเมล ที่ plishman@icmglobalnews.com หรือ ข้อความที่ตีพิมพ์ ไปทางไปรษณีย์ ไปที่ : International Communications & Marketing, P.O. Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA.ขอบคุณ!

ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ติดต่อ :
ประเทศไทย
PMC Technology Co.
โทรศัพท์: (662) 667 4501
โทรสาร: (604) 667 4506
bangkok.sales@pmsupplies.com
www.aerotech.com