icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

แถลงข่าวสำหรับ Banner Engineering
BANNER ENGINEERING เพิ่มตัวตรวจับแบบใยแก้วนำแสงที่ระยะตรวจจับไกล  
สามารถใช้ได้กับใยแก้วนำแสงหลายร้อยชนิด 

DF-G3 ให้ระยะตรวจับได้ถึง 3,600 มม. มีสัญญาณควบคุมระบบเปิด-ปิดและระบบแอนะล็อก 

Banner Engineering (www.BannerEngineering.com)  ได้แนะนำตัวตรวจับแบบใยแก้วนำแสงที่มีหน่วยแสดงผลคู่ ที่ระยะตรวจจับไกลพร้อมด้วย LED พลังสูงซึ่งให้แสงจำนวนมากผ่านแกนใยแก้วนำแสงขนาดเล็ก ได้มีการแนะนำ DF-G3 ใหม่แบบใช้งานทั่วไปและแบบตรวจับความเร็วสูงและสามารถใช้ได้กับใยแก้วนำแสง จำนวนนับร้อยประเภทเพื่อรองรับการตรวจจับวัตถุต่างๆในวงการอุตสาหกรรมจำนวนมาก 

แอปลิเคชั่น รวมถึง :

 • ยานยนต์
 • การบรรจุ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • สารกึ่งตัวนำ
 • การวางระบบอัตโนมัติ
 • การใช้เครื่องมือ
 • ผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การบรรจุภัณฑ์
 • เภสัชกรรม
 • เครื่องจักร
 • การตรวจจับและทดสอบ
 • พลาสติก
 • การพิมพ์
 • การแปลงหน่วยวัด
 • กระดาษ
 • กระจก
 • สิ่งทอผ้าใยสังเคราะห์

สัญญาณควบคุมระบบเปิด-ปิด ชุดเดียวและ 2 ชุดและระบบแอนะล็อก พร้อมระยะตรวจจับ ได้ไกลถึง 3,600 มม. วงจรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้งาน รวมถึง:

 • การหาตำแหน่งขอบโดยใช้ระบบแอนะล็อก    
 • การจัดตำแหน่งที่เที่ยงตรงโดยใช้สัญญาณควบคุมระบบเปิด-ปิด และเลนส์  
 • การตรวจจับระยะไกลโดยใช้สัญญาณควบคุมระบบเปิด-ปิด และใยแก้วแบบตัวส่ง-รับแยกกัน หรือ ใยแก้ว แบบแพร่กระจายแสง  

แสดงผลแบบตัวเลขดิจิทัลคู่ซึ่งอ่านง่ายแสดงระดับค่าในสีแดงและค่าเริ่มต้นในสีเขียว ที่ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายทำให้มั่นใจในการตั้งค่าและเข้าโปรแกรม ข้อมูลการตรวจจับสามารถส่งต่อให้ PLC, HMI และระบบควบคุมเครื่องอื่น ๆ ที่เป็นมาตรฐานทั้งหมด  

การใช้งานของตัวตรวจจับกับเลนส์ใยแก้วที่หลากหลายและการให้สัญญาณควบคุมที่เข้ากันได้กับระบบทั่วไปและการแยกทางวงจรของ ตัวขยายจากตัวเซนเซอร์ทำให้สามารถใช้ได้ในบริเวณสภาพรุนแรง ระบบการป้องกันการแทรกสัญญาณข้ามตัวตรวจจับ ทำให้สามารถติดตั้งตัวตรวจจับได้ไกล้กันเพื่อการควบคุมของเครื่องที่ได้มีประสิทธิภาพ   

Banner Engineering เป็นผู้นำด้านการผลิตอุปกรณ์เซนเซอร์แบบใช้แสง  และอุลต้าโซนิค ใยแก้วนำแสง ระบบป้องกันในเครื่องจักร ระบบการตรวจวัดและการตรวจสอบและผลิตภัณฑ์เครือข่ายไร้สาย บริษัทมีบริการแอพพลิเคชั่นในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนทั่วโลก

คำบรรยายภาพ:
ข่าว คลิกบนภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพคมชัด
ตัวขยายไฟเบอร์ DF-G3 ใหม่จาก Banner Engineering ช่วยในการสัมผัสได้ถึง 3,600 มม. จากระยะไกล

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ : ถ้าท่านมีแผนตีพิมพ์แถลงข่าวนี้ กรุณายืนยันโดยใช้ แบบฟอร์มความเห็นตอบกลับ  ที่ด้านบน หรือโดยทางอีเมล  ถ้าท่านตีพิมพ์ กรุณาตัดข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์ส่งไปให้เรา โดยทางอีเมล ที่ plishman@icmglobalnews.com หรือ ข้อความที่ตีพิมพ์ ไปทางไปรษณีย์ ไปที่ : International Communications & Marketing, P.O. Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA.  ขอบคุณ!

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ :

Thailand:
Banner Engineering Taiwan
Ms. ChiChing Liu
Tel: +886 (0)2 8751 9966
info@bannerengineering.com.tw
www.bannerengineering.com.tw