icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

ข่าวแจกสำหรับ Aerotech
Z-AXIS จาก AEROTECH ให้การจัดตำแหน่งแบบนาโนที่มีความแม่นยำสูง
โดยเพิ่มเข้าในตระกูล PIEZO ในการจัดตำแหน่งแบบนาโน

QNP-Z แบบใหม่เสนอขอบเขตการเคลื่อนที่จาก100 μm ถึง600 μm

Aerotech (www.aerotech.com) ให้การแนะนำผลิตภัณฑ์ชุด Z-axis สำหรับการจัดตำแหน่งแบบนาโน piezo ตามข้อกำหนดการวิจัยและอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำสูงสุด ระยะการจัดตำแหน่ QNP-Z แบบใหม่เข้าร่วมในตระกูลการจัดตำแหน่งแบบแนวตร QNP-L และแบบ QNP-XY ให้โซลูชั่นการจัดตำแหน่งขอบเขตที่สมบูรณ์สำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีความเที่ยงตรงสูงสุด

แอพพลิเคชั่น รวมถึง:

 • ทดสอบและการตรวจสอบ
 • ห้องปฏิบัติการทาง    อุตสาหกรรมและทางวิชาการ 
 • การทหาร
 • วิทยาศาสตร์แห่งการวัดชั่งและตวงแบบนาโน
 • การใช้กล้องจุลทรรศน์
 • สารกึ่งตัวนำ
 • ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • ทัศนศาสตร์
 • โฟโตนิกส์
 • การเก็บรักษาข้อมูล
 • กลศาสตร์ความเที่ยงตรง
 • โลหะ
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้การแก้ปัญหา ความเที่ยงตรง ความสามารถในการปฏิบัติซ้ำและการเคลื่อนไหวสูงตามข้อกำหนดด้านแอพพลิเคชั่นการใช้กล้องจุทรรศน์สำหรับการจัดตำแหน่งแบบทัศนศาสตร์ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด ระดับความเที่ยงตรงของนาโนมิเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นโดยการแก้ปัญหาที่ 0.15 nm ให้ความเที่ยงตรงถึง 0.007% และสามารปฏิบัติซ้ำได้โดยเคลื่อนไปในสองทิศทางถึง 1 nm

ในการเคลื่อนที่ที่หลากหลาย (100 μm ถึง 600 μm) ทางเลือกในการป้อนข้อมูลแบบย้อนกลับและเวอร์ชั่นสุญญากาศเพิ่มเข้าในความอเนกประสงค์ของชุดระยะการวัดระดับนี้ การเคลื่อนไหวถูกนำทางด้วยความเที่ยงตรงในระดับต่าง ๆ ซึ่งนำมาใช้ในการวิเคราะห์ส่วนประกอบที่มีขอบเขตที่เป็นประโยชน์ที่สุด ผลของการออกแบบให้ความมั่นคงด้านความถี่ที่แข็งแรงและความถี่เรโซแนนซ์ (ได้ถึง 1050 Hz) ทำให้สามารถดำเนินขั้นตอนระดับสูงได้ตลอดปริมาณงานและตอบสนองระบบวงจรปิดได้รวดเร็ว

ขั้นตอน QNP ทั้งหมดให้สมรรถนะเชิงเรขาคณิตที่ดีเยี่ยม (ความเชื่อผิด ๆ ด้านความเที่ยงตรงและเชิงมุม) ขณะที่ขนาดภาชนะบรรจุโดยรวมมีขนาดเล็กที่สุด แผ่นปรับแนวตรง, แกน XY และ Z ผนึกเข้าด้วยกันเพื่อการจัดตำแหน่งแกนหลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน

Aerotech เป็นบริษัทผู้นำโลกด้านซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์การจัดแนวและควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน เพื่อใช้งานที่ต้องการ ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ให้การแก้ปัญหาด้านการควบคุมการ เคลื่อนที่สูงตลอดการใช้งาน

คำบรรยายภาพ:
ข่าว คลิกบนภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพคมชัด
แกน Z ขนาดกระทัดรัดของระยะการจัดตำแหน่งแบบนาโนให้การแก้ปัญหา ความเที่ยงตรง ความสามารถในการปฏิบัติซ้ำเพื่อแอพพลิเคชั่นด้านความเที่ยงตรงสูงสุด

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ : ถ้าท่านมีแผนตีพิมพ์แถลงข่าวนี้ กรุณายืนยันโดยใช้ แบบฟอร์มความเห็นตอบกลับ  ที่ด้านบน หรือโดยทางอีเมล  ถ้าท่านตีพิมพ์ กรุณาตัดข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์ส่งไปให้เรา โดยทางอีเมล ที่ plishman@icmglobalnews.com หรือ ข้อความที่ตีพิมพ์ ไปทางไปรษณีย์ ไปที่ : International Communications & Marketing, P.O. Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA.  ขอบคุณ!

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ:
ประเทศไทย
PMC Technology Co. 
โทรศัพท์: +(662) 667 4501
โทรสาร: +(662) 667 4506
sales@aerotech.com
www.aerotech.com