icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

ข่าวแจกสำหรับ Aerotech
อุปกรณ์จัดตำแหน่งหกขา แบบไฮท์โหลดของ AEROTECH ให้ความเที่ยงตรงในการจัดตำแหน่ง
ได้ดีเยี่ยม ส่งมอบข้อมูลจำเพาะที่ถูกต้องแม่นยำที่รับประกันได้

อุปกรณ์HexGen HEX500-350HL ใหม่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมการเคลื่อนที่แบบไร้สัมผัส
ไม่กำหนดตำแหน่งงานเพื่อการดำเนินงานและอายุการใช้งานสูงสุด

Aerotech (www.aerotech.com) บริษัทรายงานว่าได้ทำการแนะนำระบบการจัดตำแหน่งหกขาที่ให้ความเที่ยงตรงในการจัดตำแหน่งได้ดีเยี่ยมแบบเดียวเท่านั้นที่ใช้ไฮท์โหลดของอุตสาหกรรม พร้อมข้อมูลจำเพาะที่รับประกันเที่ยงตรง อุปกรณ์ HexGen HEX500-350HL ใหม่ให้ระดับอิสระในการจัดตำแหน่งโดยเคลื่อนที่ในแนวตรงได้ถึง 110 มม. และในเชิงมุมถึง 40° การเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นต่ำสุดคือ 20 nm ใน XYZ และ 0.2 µrad ใน θxθyθz

ด้วยสมรรถภาพการไฮท์โหลดต่ำ การเคลื่อนที่ในแนวขว้าง ความเร็วสูง และความแม่นยำกึ่งไมโครมิเตอร์ อุปกรณ์แบบหกขาสามารถรับการใช้เชิงห้องปฏิบัติการและเชิงอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง ควบคุมการเคลื่อนที่โดย AC เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมการเคลื่อนที่แบบไร้สัมผัส ไม่กำหนดตำแหน่งงาน เพื่อการดำเนินงานและอายุการใช้งานสูงสุด แกนหมุนร่วมได้ออกแบบมาเพื่อให้การเสียดสีต่ำและความแข็งแรงสูง การปรับปรุงการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์หกขา

แอพพลิเคชั่น รวมถึง:

 • ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมและทางวิชาการ
 • อากาศยาน
 • การทหาร
 • สารกึ่งตัวนำ
 • การทดสอบตัวเซนเซอร์ 
 • การเลี้ยวเบนของเอ็กซเรย์
 • การปรับอุปกรณ์ให้เหมาะสมด้วยพลังสูง 
 • ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 • ทัศนศาสตร์
 • โฟโตนิกส์
 • การเก็บรักษาข้อมูล
 • กลศาสตร์ความเที่ยงตรง

ซอฟต์แวร์ควบคุมการเคลื่อนที่ A3200 ของ Aerotech ช่วยให้การกำหนดและควบคุมโปรแกรมอุปกรณ์หกขาง่ายขึ้นเพื่อใช้ระบบการประสานงานหลากหลาย      ที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นพร้อมอินเทอร์เฟตการเริ่มต้นและการมองเห็นการเคลื่อนที่ตามเวลาจริง    

เครื่องมือจำลองให้การยืนยันการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์หกขาได้รวดเร็วและง่ายขึ้นและเลียนแบบขั้นตอนแบบอัตโนมัติได้สมบูรณ์แบบ ผู้ใช้อาจเลือกการออกแบบที่มาตรฐานจากห้องสมุดหรือสร้างโครงแบบอุปกรณ์หกขาขึ้นเอง

ระบบนี้เปิดบริการให้พร้อมตัวเลือกเข้ารหัสที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเริ่มต้นการใช้ซึ่งไม่ต้องการการเคลื่อนที่หรือไม่มีพลังงาน ฐานและแพลตฟอร์มมีช่องเส้นผ่าศูนย์กลางที่ชัดเชนที่ 150 มม. เพื่อช่วยให้เข้าถึงชิ้นงานได้จากด้านล่าง ฐานนี้มีช่องการติดตั้งเพื่อปรับได้โดยตรงในตารางระบบภาษาอังกฤษหรือระบบเมตริก  

 นอกจากนี้ อุปกรณ์แบบหกขายังสามารถดูดซับซึ่งเตรียมขึ้นเพื่อการใช้ตามต้องการในการปรับซินโครตรอนหรือออฟติกส์ การผลิตและการตรวจสอบอุปกรณ์กึ่งตัวนำ หรือการทดสอบอุปกรณ์เซนเซอร์ดาวเทียม  

Aerotech is เป็นบริษัทผู้นำโลกด้านซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์การจัดแนวและควบคุมการเคลื่อนที่สำหรับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐสถาบันวิทยาศาสตร์และการวิจัย ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ความถูกต้องแม่นยำในการทำงาน เพื่อใช้งานที่ต้องการ ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ให้การแก้ปัญหาด้านการควบคุมการ เคลื่อนที่สูงตลอดการใช้งาน

คำบรรยายภาพ:
ข่าว คลิกบนภาพเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพคมชัด
ระบบการจัดตำแหน่งชนิดหกขาให้ความถูกต้องแม่นยำดีเยี่ยม การเคลื่อนที่ในแนวขว้าง และด้วยความเร็วสูง สำหรับการใช้เชิงห้องปฏิบัติการและเชิงอุตสาหกรรม

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ : ถ้าท่านมีแผนตีพิมพ์แถลงข่าวนี้ กรุณายืนยันโดยใช้ แบบฟอร์มความเห็นตอบกลับ  ที่ด้านบน หรือโดยทางอีเมล  ถ้าท่านตีพิมพ์ กรุณาตัดข้อความหรือสิ่งตีพิมพ์ส่งไปให้เรา โดยทางอีเมล ที่ plishman@icmglobalnews.com หรือ ข้อความที่ตีพิมพ์ ไปทางไปรษณีย์ ไปที่ : International Communications & Marketing, P.O. Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA.ขอบคุณ!

ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อ:
ประเทศไทย
PMC Technology Co. 
โทรศัพท์: +(662) 667 4501
โทรสาร: +(662) 667 4506
sales@aerotech.com
www.aerotech.com