icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

Tisková zpráva AMETEK Crystal Engineering

Vydavatel: Vítáme vaši odezvu. Použijte prosím tento formulář, pokud plánujete publikování.

V případě zveřejnění odešlete prosím výstřižek nebo kopii vydání.
Viz adresy a poznámku na konci tiskové zprávy. Děkujeme!

Popisky a odkaz na fotografie s vysokým rozlišením jsou na konci zprávy.
Klepněte na obrázek pro stažení snímku s vysokým rozlišením.
Zkopírujte a vložte text uvedený níže.
.
Text je na stránkách www.icmGlobalNews.com k dispozici i v dalších jazycích.

CRYSTAL ENGINEERING PŘIDÁVÁ AUTOMATICKOU KALIBRAČNÍ VÝSTRAHU K DIGITÁLNÍMU TLAKOMĚRU XP2i
Nová funkce snižuje pravděpodobnost sankcí za použití po datu kalibrace

Crystal Engineering, divize společnosti AMETEK Sensors, Test & Calibration (www.ametekcalibration.com), přidala do svého široce používaného tlakoměru XP2i automatický systém pro připomenutí termínu kalibrace. Nový systém výrazně snižuje možnost použití měřidel po uplynutí termínu kalibrace a potenciálně vzniklé regulační pokuty.

Aplikace:

  • Ropa a plyn
  • Výroba elektřiny
  • Jídlo a nápoje
  • Plasty
  • Výrobní procesy
  • Chemický průmysl
  • Petrochemický průmysl
  • Farmaceutika
  • Průmyslová bezpečnost
  • Zajištění kvality

Uchovávání záznamů a upozornění v tradiční podobě se nahradí přizpůsobitelnými výstrahami na obrazovce před datem splatnosti, výstražnými alarmy k datu kalibrace a po jejím uplynutí a volitelnou možností zablokovat přístroj po jeho kalibračním termínu. Termíny, připomenutí a typy zpráv jsou nastaveny supervizory prostřednictvím bezplatného softwaru.

Protože digitální manometry měří kritické ukazatele široké škály zařízení, mohou být důležitými faktory bezpečnosti práce, kontroly znečištění a/nebo kvality výrobků. Jako takové by měly být správně kalibrovány.

Robustní, jiskrově bezpečný manometr XP2i umožňuje vysoce přesné zaznamenávání tlaku v nejtvrdších podmínkách, od moře, přes poušť až po podmínky Arktidy. Klíčové vlastnosti zahrnují krytí třídy IP-67, bezpečnostní ventil s rychlým tlakovým pojistným ventilem (PSV), vlastní inženýrské jednotky a připojení přes fitinku bez nebezpečí úniku tlaku.

Aktivní digitální kompenzace teploty koriguje údaj snímače v závislosti na změně teploty. To zaručuje 0,1% přesnost měření od -10 do 50 °C. Každý XP2i je dodáván s akreditovaným kalibračním protokolem ISO 17025 - NIST, z laboratoře A2LA / ILAC - s kalibračními daty v 5-ti teplotách.

Jeho vysoce kontrastní displej z tekutých krystalů je čitelný ve všech podmínkách od jasného slunečního světla až po podmínky ve tmě (včetně podsvícení).

Společnost Crystal Engineering vyrábí vysoce přesná, zkušební a kalibrační zařízení pro měření v oblasti ropy a zemním plynu, v oblasti výroby energie, odpadních vod, zásobování vodou, výroby, letectví a údržby letadel. Tato společnost je součástí společnosti AMETEK Test & Calibration Instruments, divize společnosti AMETEK, Inc., předního světového výrobce elektronických přístrojů a elektromechanických zařízení s ročním prodejem více než 4,3 miliardy USD.
 
Popisky fotografií:
Klepněte na obrázek pro stažení snímku s vysokým rozlišením
Zobrazení displeje na digitálním manometru Crystal Engineering XP2i (vpravo) automaticky informuje provozovatele o kalibraci. Možnosti oznámení jsou nastaveny ve volném softwaru (vlevo).

Poznámka pro vydavatele: Potvrďte prosím, pokud plánujete vydat tuto zprávu prostřednictvím odpovědního formuláře výše nebo pomocí e-mailu.  V případě zveřejnění nám prosím zašlete výstřižek nebo vydání: e-mailem na plishman@icmglobalnews.com nebo papírové výtisky poštou na adresu: International Communications & Marketing, PO Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA.  Děkujeme!

Kontakt na prodej produktů:
Česká republika
Tectra
jankaspar@tectra.cz