icmGlobalNews A Press Release from International Communications & Marketing - ICM

Pressemelding for AMETEK Sensors, Test & Calibration

Til redaktøren: Vi setter pris på tilbakemeldingen din. Vennligst bruk dette skjema for å bekrefte hvis du har planer om utgivelse.

Hvis du trykker den, vennligst send oss et utklipp eller en kopi av utgaven. 
Se adresser og merknad ved slutten av pressemeldingen.
Takk!

A B

Bildetekster på slutten av utgivelsen.
Klikk på bildet for å laste ned fil med høy oppløsning
Kopier og lim inn tekst nedenfor. Tekst
tilgjengelig på andre språk på www.icmGlobalNews.com.

HÅNDHOLDT TRYKKALIBRATOR FOR
PROSESSKONTROLL I OLJE OG GASS INDUSTRIEN

AMETEK STC’s egensikre HPC50 gir
laboratorienøyaktighet til et feltinstrument.

AMETEK Sensors, Test & Calibration (STC) introduserer den egensikre HPC50 håndholdte trykkalibratoren. Høy nøyaktighet og brukervennlighet gjør den ideell for prosesskontroll i olje- og gassindustrien.  Den nye trykkalibratoren er en del av selskapets Crystal-serie med trykkprodukter.

Bruk:

 • Olje og gass
 • Kraftverk
 • Næringsmiddel
 • Plast
 • Prosessindustri
 • Kjemisk
 • Petrokjemisk
 • Legemiddel  
 • Industrisikkerhet
 • Kvalitetssikring

Dødvektstesternøyaktighet kombinert med brukervennlige funksjoner resulterer i at man får laboratorienøyaktighet med et feltinstrument.  HPC50 kalibrerer trykk fra vakuum til 15 000 psi/1000 bar med nøyaktighet opptil  0,035 % av avlesning. Den er ideell for trykkontroll applikasjoner, slik som verifikasjon eller kalibrering av manometre, trykktransmittere, trykkbrytere og sikkerhetsventiler.

HPC50 kan leveres med en eller to interne trykkmoduler, og i tillegg kan man koble til en eller to, egensikre, eksterne moduler.

 • APMi-trykkmoduler gir fleksibilitet til å lese opptil fire forskjellige trykk med en enkel enhet.
 • ATMi-temperaturmoduler lar brukere avlese trykk fr a av de installerte modulene, og samtidig avlese både statiske og omgivelsetemperaturer.

Typiske applikasjoner er vedlikehold og feilsøking av manometre, brytere, transmittere, ventiler, gassmålere, strømningsberegnere, pumper og filtre. HPC50 kan også erstatte en dødvekttester.

AMETEK STC er en ledende produsent av kalibreringsinstrumenter for temperatur, trykk og prosesssignaler. For mer informasjon om hele serien av kalibreringsprodukter fra JOFRA og Crystal Engineering, gå til www.ametekcalibration.com.

AMETEK STC er en del av AMETEK, Inc., en ledende verdensomspennende fabrikant av elektroniske instrumenter og elektromekaniske anordninger med årlige salg på omtrent USD 1 milliard.
 
Bildetekster:

A. Egensikre HPC50 håndholdt trykkalobrator fra AMETEK Sensors, Test & Calibration, gir laboratorienøyaktighet med et feltinstrument.

B. Den nye HPC50 håndholdte trykkalibratoren er ideell for prosesskontroll, vedlikehold og feilsøkingsbruk i olje, gass og andre industrier.

Merknad til redaktører: Vennligst bekreft hvis du planlegger å trykke denne pressemeldingen e-post.
Hvis du trykker den, vennligst send et utklipp eller en utgave til: e-post – plishman@icmglobalnews.com eller: papirkopier – International Communications & Marketing, PO Box 185, Stone Ridge, NY 12484 USA. Takk!

Salgskontakt for produkt:


Norge

Håkon Ditlefsen

hakon@processpartner.no